Experiences of the honeydew consciousness

[eng]   Experiences of the honeydew consciousness is an intermedia installation composed by one text, three photographs, one video, sound composition and organic elements. In my work I undertake a phenomenological and conceptual operation on consciousness layers, underlayers and its relation with reality.
In presented works I assume the role of the observer of nature in a wider laboratorium of reality. Slicing the consciousness into layers of organicity and exploring the interaction of nature with the human Being.
Using different mediums I evoke, to the exhibition space, the awakeness of various senses in the audience, in order to create a dimensional felling. The presented works become active productions in themselves, constantly affecting and being affected by the interpretations of the audience.

Doświadczenia spadziowej świadomości

[pl]  Doświadczenia spadziowej świadomości to intermedialna instalacja składająca się z tekstu, trzech fotografii, wideo, dźwięku oraz elementów pochodzenia organicznego.
W prezentowanej pracy przyjmuję rolę obserwatora natury w rozległym laboratorium rzeczywistości. Rozkrawając świadomość na organiczne warstwy badam interakcje istoty ludzkiej z przyrodą.
Wykorzystując w przestrzeni wystawienniczej różne media, stawiam sobie za cel wykreowanie struktury rozbudzającej zmysły widowni, nadającej przestrzenności wyzwolonym wrażeniom. Prezentowane prace oddziałując na widzów same również ulegają przeobrażeniom pod wpływem ich interpretacji.
Tworząc wystawę zaprosiłem do współpracy muzyka Ricardo Ribeiro, by ten skomponował utwór muzyczny bazując na doświadczeniach dzieł cyklu. Z połączenia moich prac oraz dźwięków Ribero powstał synestetyczny dialog, gdzie muzyka przywołuje obraz a wizualność roznieca doznania dźwiękowe.

Exhibition posters (plakaty wystawy):

Krzysztof Kaczmar © - Experiences of the honeydew consciousness, set of posters


Video documentation of the exhibition
(wideo dokumentacja z wystawy)

Krzysztof Kaczmar © - Unconscious moments of being inside of what's external, exhibition space documentation 1


[eng]  March the 14th. Audience gathered in narrow, dark projection room. Everybody were standing close to each other, situated beetwen displayed video, and a musician. Ricardo Ribeiro improvised a musical interpretation of my exhibited works, evoking unusual, metaphysical dialog.

[pl]  14 marzec. Widzowie zebrali się w ciemnym, wąskim pomieszczeniu projekcyjnym. Stojąc ciasno ramie w ramie, znaleźli się w korytarzu pomiędzy muzykiem a odtwarzanym wideo. Ricardo Ribeiro interpretując moje prace muzyczną improwizacją, wszedł z nimi w wyjątkowy, metafizyczny dialog.

Ricardo Ribeiro improvised live musical interpretation
(Improwizowana interpretacja Ricardo Ribeiro)Experiences of the honeydew consciousness art works
(prace cyklu Doświadczeń spadziowej świadomości):

  • Text (tekst) 2012:

(eng)

  “Wind, the invisible nomad, mute troubadour of a precious and mysterious song. With plant pollens, raindrops, fragrances of flowers, the nature‘s messenger announces with an appropriate distance: I am everything and nothing.

  If only I could be able to distinguish myself within the full extent of the world. To hide under the protection of Nature, covering my back with tree bark like a feathery comforter. To discover myself under that protection… through my sensibility being able to assemble with the world.”

(pl)

  “Wiatr, niewidoczny nomada, niemy trubadur tajemniczej, drogocennej pieśni. Pyłkami roślin, kroplami deszczu, wonią kwiatów, posłaniec natury anonsuje z właściwym sobie dystansem: jestem wszystkim i niczym!

  Gdyby w pełnej rozciągłości świata móc dostrzec siebie. Aby kryjąc się pod opieką Natury, korę drzewa móc naciągnąć na plecy niczym pierzastą kołdrę. By pod tą osłoną odnaleźć siebie… by dzięki wrażliwości móc zespolić się ze światem.”

Krzysztof Kaczmar

  • Black and White photographs (czarno-białe fotografie) 2011

The Sunlight (Światło słoneczne)
Krzysztof Kaczmar © - Unconscious moments of being inside of what's external, 1 the sunlight
The Ants (Mrówki)
Krzysztof Kaczmar © - Unconscious moments of being inside of what's external, 2 the ants
The Sunlight and the Ants (Światło słoneczne i mrówki)
Krzysztof Kaczmar © - Unconscious moments of being inside of what's external, 3 the sunlight and the ants

  • Doświadczenia spadziowej świadomości, video 2012:


Useful information (przydatne informacje)

[eng]  Ricardo Ribeiro (Angola, 1979) is a lector and clarinetist, lives and works currently in Lisbon (Portugal). Began his musical training at the age of ten having passed by the Academy of Music Amateurs and the school Hot Clube de Portugal.
  From the real-time improvisation has served various artistic fields: from dance, to cinema, video, theater and new circus. Participates in various projects such as Tiago Sousa Trio, Bande à Part, Monogatari 5eto and João Berhan.

[pl]  Ricardo Ribeiro (Angola, 1979) jest lektorem i klarnecistą, obecnie mieszka i pracuje w Lizbonie (Portugalia). Edukację muzyczną rozpoczął w wieku dziesięciu lat. Ukończył Academia de Amadores de Música w Lizbonie oraz szkołę Hot Clube de Portugal.
  Zdolności w tworzeniu muzycznych improwizacji w czasie rzeczywistym, wykorzystuje w różnych dziedzinach artystycznych: w sztuce tańca, kinematografii, wideo, teatrze i new circus. Współuczestniczy w tworzeniu wielu projektów takich jak Tiago Sousa Trio, Bande à Part, Monogatari 5eto i João Berhan.


Pickpocket Gallery: Calçada dos Cesteiros 4b (Bica do Sapato | Santa Apolónia) 1100 Lisbon |Portugal

Press Office, photographic documentation (biuro prasowe, dokumentacja fotograficzna): Patrícia Corrêa | +351 912872843 | pfvcorrea@gmail.com


About these ads

About KrzysztofKaczmar

Polish intermedia artist living in Lisboa (Portugal) Kraków and Bielsko-Biała (Poland)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.