White water I


[eng]  Video realised for the purposes of the annual Project River, conducted by BWA Art Gallery in Bielsko-Biała (Poland).

  In Polish a word “Biała” means white. So You may ask: whiteness of snow? virginal purity? or at least acceptable clearness? In that times, of golden era of textiles manufacturing and wool industry, synthetic prisms of local factories have been diffracting water into spectrum of filthy colors, polluting with various inks and substances. Nowadays the water maybe have lost a lot of its polychromatic spectacularity, but locals have definitely save it from loosing its trashy potential.

[pl]  Wideo zostało zrealizowane w 2011 r. w ramach Projektu Rzeka organizowanego przez Galerię Bielską BWA.

  W czasach znakomitych dla Bielskiego przemysłu włókienniczego, pryzmaty fabryk rozszczepiały światło wód na trujące widma różnokolorowych substancji. Toksyczny związek dzisiejszej, chromatycznie już ostygłej Białki, z Bielskiem i jego mieszkańcami, to jedynie kontynuacja tej dawno zawartej unii śmieciowej.
Co stanowi biel tej wody? Czy jest nią przejrzystość toni? nieskazitelna dziewiczość? lub choćby przyzwoita czystość?

Krzysztof Kaczmar - White water I © - shooting video

About these ads

About KrzysztofKaczmar

Polish intermedia artist living in Lisboa (Portugal) Kraków and Bielsko-Biała (Poland)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: