Pracę w teatrze rozpocząłem w drugiej połowie 2015 roku. Podczas realizacji rozmaitych widowisk teatralnych, oprócz roli scenografa, zajmuję się również współpracą dramaturgiczną, tworzę projekcje wideo, identyfikacje wizualne spektakli, dokumentacje wideo i fotograficzne, a także działania promujące wydarzenia sceniczne.