Krzysztof Kaczmar, Totem, documentation (dokumentacja) 5Krzysztof Kaczmar, Totem, documentation (dokumentacja) 2

“Zespół wierzeń oraz instytucji rel.-społ. oparty na uznawaniu mistycznej więzi pomiędzy jednostką ludzką lub grupą społ. (związaną wspólnym pochodzeniem) a określonym zwierzęciem (rzadziej przedmiotem lub rośliną), totemem.”


 

Nowa encyklopedia powszechna PWN

 

Mały lasek w pobliżu mojego domu w Bielsku-Białej, jest regularnie zaśmiecany przez mieszkańców sąsiadujących z nim osiedli. Wiele drzew zostało wyciętych, skutkiem czego obszar powoli traci swój leśny status.
Zbudowałem cuchnące totemy ze znalezionych na miejscu odpadów. Stanęły one w różnych punktach, gdzie zaobserwowany przeze mnie stopień zaśmiecenia był najwyższy.
Totemy składały się z drewnianego rdzenia (pnia) na którym instalowałem resztę konstrukcji: opony, plastikowe elementy, ubrania, butelki itp.
Rearanżując konfigurację śmieci, oraz zmieniając ich układ z horyzontalnego w wertykalny, ukazałem oczom okolicznych mieszkańców skalę problemu. Bez kamuflażu krzewów i drzew, ilość odpadów optycznie wzrosła.