Dokumentacja wideo: Jacek Złoczowski

Akcja miała miejsce w przestrzeniach miejskich Krakowa. Wykonując gest i szepcząc w stronę nieznajomych – ciiiii… – próbowałem tym samym zachęcić ich do chwili wspólnego przebywania w ciszy.

 
Krzysztof Kaczmar, Hushh... , performance documentation (dokumentacja performance)