Dokumentacja wideo: Szymon Andrzej Nowak, Jacek Złoczowski

Wielokulturowość i różnorodność uczestników projektu podyktowały mi temat przedsięwziętej akcji. Postanowiłem skupić się na odmianach istot ludzkich, pojmując “odmianę” jako różnice społeczne i kulturowe, oraz jako propozycję zmiany mentalności – z segregującej w jednoczącą.
Performance odbył się w ramach międzynarodowej wystawy studenckiej Cross Point, w Galerii Opcja w Krakowie, w dn. 29 lipca 2015 r.