Prace wideo, które nie uzupełniają treści instalacji ani performansów, lecz funkcjonują samodzielnie.