Wideo Automatyzm i interwał przedstawia bierny i czynny stan świadomości człowieka, kształtowany pod wpływem jego własnego otoczenia.
Machinalna powtarzalność czynności – której ulega – wpływa na wygląd świata w którym funkcjonuje. Monotonię jego położenia zakłóca wyrwana z letargu samoświadomość. Pobudzona, całkowicie zmienia znaczenie jego otoczenia, a także cel do którego do tej pory dążył (na moment trwający nie dłużej niż jeden pełny oddech).
Praca powstała na bazie inspiracji wierszem pt. „W Zawoi”, autorstwa Henryka Biłki (19.01.1910 – 28.12.1978) poety ludowego, prężnie działającego na terenie Podbeskidzia.