Krzysztof Kaczmar, Biała woda I, videoWideo zostało zrealizowane w 2011 r. w ramach Projektu Rzeka organizowanego przez Galerię Bielską BWA.
W czasach znakomitych dla Bielskiego przemysłu włókienniczego, pryzmaty fabryk rozszczepiały światło wód na trujące widma różnokolorowych substancji. Toksyczny związek dzisiejszej, chromatycznie już ostygłej Białki, z Bielskiem i jego mieszkańcami, to jedynie kontynuacja tej dawno zawartej unii śmieciowej.
Co stanowi biel tej wody? Czy jest nią przejrzystość toni? nieskazitelna dziewiczość? lub choćby przyzwoita czystość?