Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Środowisk Performatywnych, pobierz Wybrane Realizacje – Środowiska Performatywne | Teatr.

 


 
Pobierz Wybrane Realizacje – Aneks, aby dowiedzieć się więcej na temat mojej działalności z okresu 2010-2017. Przedstawiam w nim zarówno realizacje artystyczne wykonane w tym okresie, jak i działalność edukacyjną prowadzoną przeze mnie jako wykładowca na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.