Środowisko Performatywne – to uaktywniona instalacja artystyczna mobilizująca widzów do ingerencji w nią w trakcie zainicjowanego performance; stanowiąc jego kontekst, warunkując przebieg oraz będąc środkiem wyrazu w całości akcji.

Przesferowanie – proces kształtowania się nowych sytuacji przestrzennych, poprzez świadome łączenie i translokację składników różnych kontekstów rzeczywistości, które oddziałując na siebie, tworzą konglomerat o nowych, charakterystycznych wartościach.
  
Kontekst sam w sobie – rzeczywiste, ale nie poznawalne relacje pomiędzy wszystkimi przedmiotami, istniejące poza świadomością, przejawiające się przez zjawiska i stanowiące źródło wrażeń.
  


  
Nowa przestrzeń początkowo przedstawia się nam jako wrażenie podobne do wyrwanego z kontekstu słowa, usłyszanego gdzieś przez przypadek. Relacje pomiędzy słowami istnieją poza świadomością do czasu, aż nie zostaną one użyte w jednym, wspólnym zdaniu. Dopiero wtedy nabiorą znaczeń, gdy wzajemnie będą działać na rzecz wspólnej idei – umożliwiając pisarzowi/czytelnikowi zrozumienie ich istoty i pogłębienie wartości.
  

  
Każdy człowiek znajduje się na osobnej wyspie własnego jestestwa. Między nami rozciągają się mroki tajemnic, głębokich jak noc, Wód Etykiety i Oceanów Konwenansów. Sztuka to szereg procesów poznawczych skoncentrowanych wokół wody która nas oddziela. To próba wyznaczenia współrzędnych wzajemnego usytuowania w tym błędnym archipelagu. Jeżeli nie interesuje nas woda – jej prądy, gęstość, opór jaki stawia naszej dłoni – to jakim sposobem mielibyśmy wysłać zabutelkowaną wiadomość by ta pomyślnie dotarła do celu? Tylko zgłębianie czynników wpływających na kurs płynącej butelki mogłoby dać możliwość świadomego doskonalenia.
W zanurzeniu leży poznanie prądów morskich, w zatopieniu osiągnięcie stanu paralelnego współistnienia z istotą głębi wód, umożliwiające wzajemną komunikację.
  
Mojej pogoni artystycznej nieustannie przyświeca cel świadczenia o istnieniu fundamentalnych treści merytorycznych, zawartych w najprostszych i pozornie nieznaczących składnikach codzienności.