Prace wideo które nie uzupełniają treści instalacji ani performansów lecz funkcjonują samodzielnie.

Advertisements