Fotografie na tej stronie, w subiektywny sposób przedstawiają codzienne zdarzenia, które miały miejsce w moim życiu. Czasem przedstawię podróżowanie lub uczestnictwo w festiwalach, ale w przeważającej mierze interesuje mnie mistyczność szarości i normalności.