Środowisko Performatywne – przestrzeń zachęcająca odbiorców do aktywnego reagowania i kreatywnego wpływania na nią przy pomocy instalacji side specific, służącej jako narzędzie uczestnikom happeningu. ŚP poszukuje harmonii pomiędzy akcją, przestrzenią i ich użytkownikami. Potęgując ich wzajemne oddziaływanie na siebie, stawia za cel wywołanie u odbiorców niewymuszonej potrzeby ekspresji i interakcji z otoczeniem. Ma wyrażać potencjał miejsca w którym funkcjonuje oraz dać możliwość uczestnikom na twórcze wykorzystanie go.

 

 

Advertisements