Środowisko Performatywne – jest to jeden z głównych kierunków moich poszukiwań artystycznych. Nazwa odnosi się do przestrzeni akcji, jak i do jej przebiegu (naszkicowanego skrótowo, lecz esencjonalnie scenariuszem).
Elementy tak zwanej scenografii zostają wyparte na rzecz instalacji artystycznych, które wykorzystywane są jako narzędzia rozwoju akcji.
Istotna jest akceptacja i pełna otwartość na kreatywne reakcje odbiorców sprowokowanych do uczestniczenia (najczęściej dobrowolnego) w wydarzeniu.
Ingerencja uczestników w przestrzeń oraz rozwój ich spontanicznych zachowań i kreatywny wkład w akcje, zaskakująco często przekraczają oczekiwania zanotowane pierwotnie
w scenariuszu.
Widzowie czerpią wartości, z zaangażowania w przewodni temat. Doświadczają go dzięki akcji, która pobudza ich zaangażowanie, dając im motyw do działania i narzędzia ekspresji.