“Magister Kaczmar” to projekt dyplomowy, zrealizowany został na obronę pracy magisterskiej w ogrodzie krakowskiego Klubu Re. Miał miejsce w dniu 01.06.2016 r.

Przebieg akcji – Klienci (w tym około piętnastu zaproszonych przeze mnie artystów) siadają przy stołach i składają zamówienia. Kawa, alkohol, pigment, ziemia, przekąski, kamienie, patyki, papierosy, dłonie, łokcie – zostają przez nich wykorzystane jako narzędzia do stworzenia zapisu ich obecności na białym obrusie. Mogą drapać, pisać, odciskać, miąć, malować. Nie ma ograniczeń co do sposobów wykorzystania obrusów, czy charakteru i treści zawartych na nich wypowiedzi. Goście/twórcy wychodząc z lokalu mogą powiesić obraz swojej obecności na sznurkach do prania rozciągniętych pomiędzy drzewami. Wykorzystują do tego celu spinacze znajdujące się w pojemniku przymocowanym do drzewa. Jeśli nie zdecydują się tego zrobić, kurator (kelner) wiesza obrus za nich. Po pewnym czasie zapisane arkusze zapełniają przestrzeń nad głowami klientów białą, falującą masą. Stają się rodzajem efemerycznej galerii. Bezwiednym zapisem wizyty lub platformą świadomej ekspresji dla wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać. Zależało mi na tym żeby zaangażować klientów Re do wypowiedzi. Pisemna czy obrazowa, nie miało to większego znaczenia. Najważniejsze było dla mnie aby posługiwali się obrusami jako platformą ekspresji. Instalacja została w tej przestrzeni cały dzień.
Możliwe przyszłe wydarzenia towarzyszące Środowisku w Re – Przestrzeń może stać się miejscem sesji artystycznych zaproszonych do niej grup pisarzy, malarzy lub innych chętnych. Możliwe będzie również zorganizowanie warsztatów artystycznych dla szkół.
Cele – Złamanie wyobrażenia o galeriach sztuki, jako miejsc trzymających monopol na prezentacje dzieł sztuki w swych murach. Zwrócenie uwagi na znaczenie istnienia sztuki i przestrzeni pobudzających kreatywność w przestrzeniach publicznych i podkreślenie ich potencjału artystycznego. Zrzeszanie społeczności wewnątrz współtworzonego środowiska performatywnego.