Plakat VI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty
Plakat VI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty

Wszystko dobrze to Środowisko Performatywne podejmujące sprawę uchodźstwa i tożsamości człowieka migrującego, zmuszonego dostosowywać się do wymogów nowego otoczenia. Tematem wiodącym VI edycji sokołowskiego festiwalu była emigracja.
Uczestnicy zostali zwabieni do stołu chlebem, oznaczeni symbolami i zamknięci w odpowiadających im obozach, z których nie mieli prawa uciec. Każda próba kończyła się ich pojmaniem, a następnie ponownym zamknięciem. Wszystko dobrze – informował tekst na wrzucanych do obozów kartach, który czytali przy wtórze Ody do Radości Beethovena, puszczanej w siedmiosekundowej pętli przez megafon.
Akcja została zaprezentowana 5 lipca 2016 r., w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty.