Przesferowanie – proces kształtowania się nowych sytuacji przestrzennych, poprzez świadome łączenie i translokację składników różnych kontekstów rzeczywistości, które oddziałując na siebie, tworzą konglomerat o nowych, charakterystycznych wartościach.